Ngày 21.3.2020: Cần đến sự trợ giúp của Chúa

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 18:9–14

Ðức Giêsu còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác:  “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế.

Người Pha-ri-sêu đứng riêng một mình, cầu nguyện rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia.  Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con”.  Còn người thu thuế thì đứng đàng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”.

Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”.

CẦN ĐẾN SỰ TRỢ GIÚP CỦA CHÚA

Người Pha-ri-sêu cầu nguyện bằng cách kể cho Chúa nghe những công trạng ông đã làm: ăn chay, bố thí, sống trung thực,… và ông hãnh diện về điều đó. Dường như, đối với ông, nhưng điều đó là đủ và ông không cần đến điều gì khác, kể cả sự trợ giúp của ơn Chúa. Đó là kiểu công chính của giao ước cũ.

Còn người tội lỗi đứng ở đàng xa, đấm ngực,… một hành vi tỏ lòng thống hối và suy phục. Ông suy phục quyền năng Thiên Chúa và thấy mình không xưng đáng hiện diện trước nhan Người. Ông thấy mình thiếu xót và do đó ông cần đến sự trợ giúp của Chúa để ông được kiện cường. Đây là con đường nên công chính trong giao ước mới.

Đời sống chúng ta là phản ánh câu truyện của người tội lỗi hay nơi người Phariseu?

 

 

Trả lời