Ngày 15.3.2020: Lời Chúa là nước hằng sống

 

Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga 4:5–16, 19–26,39–42

Vậy, Người đến một thành xứ Samari, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Giacóp đã cho con là ông Giuse.  Ở đấy, có giếng của ông Giacóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa. Có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Ðức Giêsu nói với người ấy: “Chị cho tôi xin chút nước uống!”  Quả thế, các môn đệ của Người đã vào thành mua thức ăn.

Người phụ nữ Samari liền nói: “Ông là người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao?” Quả thế, người Do-thái không được giao thiệp với người Samari.  Ðức Giêsu trả lời:”Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: “Cho tôi chút nước uống”, thì hẳn chị đã xin, và người ấy ban cho chị nước hằng sống”. Chị ấy nói: “Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống?  Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ Giacóp chúng tôi, là người đã cho chúng tôi giếng này? Chính Người đã uống giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy”.  Ðức Giêsu trả lời: “Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời”. Người phụ nữ nói với Ðức Giêsu: “Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước”.  Người bảo chị ấy: “Chị hãy gọi chồng chị, rồi trở lại đây” Người phụ nữ nói với Người: “Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ…  Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo: Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi thờ phượng Thiên Chúa”.  Ðức Giêsu phán: “Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem. Các người thờ Ðấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Ðấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do-thái. Nhưng giờ đã đến – và chính lúc này đây giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật”. Người phụ nữ thưa: “Tôi biết Ðấng Mêsia, gọi là Ðức Kitô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự”.  Ðức Giêsu nói: “Ðấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây”.

Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Ðức Giêsu, vì lời người phụ nữ làm chứng: ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm.  Vậy, khi đến gặp Người, dân Samari xin Người ở lại với họ, và Người đã ở lại đó hai ngày.  Số người tin vì lời Ðức Giêsu nói còn đông hơn nữa.  Họ bảo người phụ nữ: “Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Ðấng cứu độ trần gian”.

LỜI CHÚA LÀ NƯỚC HẰNG SỐNG

Chủ đề ‘nước’ giữ vị trí trung tâm trong các bài đọc Lời Chúa hôm nay.

Nếu như con cái Israel được Chúa cho nước uống tuôn ra từ tảng đá thế nào, thì Đức Giêsu, Đấng chính là Đá Tảng, cũng được giới thiệu là nguồn nước tuôn chảy giã cơn khát của thời đại: ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa.

Người phụ nữ Samari đã gặp Đức Giêsu, được uống nước là Lời của Người, và chị đã được no thỏa. Chúng ta cũng thế, để có thể được no thoả trước con khát của thời đại, chúng ta hãy đến với Chúa, để nghe Lời Người. Hơn nữa, như người phụ nữ đã chạy đi mà giới thiệu Chúa với dân làng thế nào, thì chúng ta cũng thế, sau khi được thoả thuê bên Chúa, chúng ta cũng có bổn phận giới thiệu Chúa với người khác.

 

Trả lời