Ngày 09.3.2020: Động lực để thực thi đức ái Kitô giáo

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc  6:36–38

 “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em Ðấng nhân từ.  Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.  Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại.

Người ta sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy”.

ĐỘNG LỰC ĐỂ THỰC THI ĐỨC ÁI KITÔ GIÁO

Bài Tin mừng hôm nay nằm trong diễn từ đề cập đến chương trình sống của người môn đệ Đức Giêsu, trong đó các môn đệ Chúa được hướng đến lối sống của Người, qua những hạn từ triệt để: tha thứ và cầu nguyện cho tha nhân, thậm chí là cho kẻ thù, bởi đó mà ngay mở đầu Tin mừng hôm nay, thánh sử Luca đã cho thấy: Thiên Chúa chính là mô mẫu cho đức ái Kitô giáo, khi Đức Giêsu muốn các môn đệ của Người có lòng nhân từ như Chúa Cha.

Thiết tưởng thân phận thọ sinh, chúng ta không thể giống Chúa, hay bằng Chúa, có chăng giáo huấn của Đức Giêsu hôm nay là lời mời gọi sự nỗ lực liên lỉ và không ngừng của chúng ta. Xin cho Lời Chúa hôm nay trở nên động lực để chúng ta thực thi đức ái Kitô giáo, bởi hành động tình yêu chúng ta dành cho anh chị em mình sẽ được đáp trả, và dư tràn như lời Đức Giêsu hứa hôm nay: Thiên Chúa sẽ đong lại cho chúng ta đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo chúng ta.

 

 

 

Trả lời