Ngày 08.3.2020: Cùng Người trên con đường thập giá

 

Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 17:1–9

Sáu ngày sau, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo bên mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao.  Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và kìa các ông thấy ông Môsê và ông Êlia hiện ra đàm đạo với Người.

Bấy giờ ông Phêrô thưa với Ðức Giêsu rằng: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, hay quá! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, Ngài một cái, ông Môsê một cái, và ông Êlia một cái”.  Ông còn đang nói, thì kìa có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và kìa có tiếng từ đám mây phán rằng: “Ðây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!”

Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất.  Bấy giờ Ðức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo: “Chỗi dậy đi, đừng sợ!”  Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Ðức Giêsu mà thôi.  Ðang khi thầy trò từ trên núi xuống, Ðức Giêsu truyền cho các ông rằng: “Ðừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết chỗi dậy”.

CÙNG NGƯỜI TRÊN CON ĐƯỜNG THẬP GIÁ

Ý nghĩa của biến cố hiển dung nhằm để kiện cường lòng tin của các môn đệ, nhưng đồng thời cũng cho thấy, đó cuộc hiển dung hôm nay không phải là ngồi đó chiêm ngắm dung nhan hiển vinh Đức Giêsu, mà là cuộc xuống núi.

Lời của Chúa Cha nói về Đức Giêsu trong biến cố biến hình cũng là cùng một lời trong biến cố phép rửa (x. Mt 3, 17). Nhưng Người thêm một lời mời gọi đầy ý nghĩa, và cũng đầy thách đố nữa: “Các ngươi hãy vâng nghe lời Người”. Trước đó các môn đệ có thể là hân hoan vì được chiêm ngưỡng vinh quang, nhưng trong đám mây, lúc nghe lời mời gọi “lắng nghe” thì lại kinh hãi.

Chúng ta dễ dàng đón nhận vinh quang hơn là khổ hình thập giá. Chiêm ngắm diện mạo vinh quang của Đức Giêsu khiến chúng ta hân hoan mà thốt lên như Phêrô: Con xin được định cư mãi mãi ở đây, nhưng cũng là cơ hội để chúng ta xác tín sứ mạng Kitô hữu của mình là ‘xuống núi’ với Chúa, là vâng nghe lời Người, là bước cùng Người trên con đường thập giá.

Trả lời