Ngày 05.3.2020:Tinh thần khiêm nhường khi cầu nguyện

 

Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt  7:7–12

 “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho.  Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.  Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá?  Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn?

Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Ðấng ngự trên trời, Người sẽ ban những của tốt lành cho những kẻ xin Người.  “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó.

TINH THẦN KHIÊM NHƯỜNG KHI CẦU NGUYỆN

Giáo huấn về cầu nguyện của Đức Giêsu hôm nay phải được đọc trong tinh thần khiêm nhượng và nhìn nhận quyền năng của Thiên Chúa. Chỉ có Người có có thể cứu chúng ta khỏi điều đang diễn ra trước mắt, nghĩa là cầu nguyện với tâm tình của người con yêu mến và tin tưởng nơi cha của mình.

Cầu nguyện là để một lối mở cho Thiên Chúa, còn con người chờ mong trong tinh thần đón nhận. Có thể thấy, dân chúng hôm qua đã đòi hỏi Đức Giêsu thực hiện dấu lạ là để thử thách, để thỏa mãn tình tò mò của họ. Bởi đó mà việc thực thi dấu lạ không mang lại khả năng hoán cải con người, khiến họ tin vào Đức Giêsu và đón nhận Người, nhờ đó mà được cứu độ. Như thế, việc thỏa mãn lời cầu xin của chúng ta, Thiên Chúa muốn nhắm đến trước hết là vì ơn cứu độ của chúng ta. Bởi đó mà thánh Matthêu khẳng định, Đấng ngự trên trên sẽ ban những của tốt lành cho những ai kêu xin Người.

Chúng ta được chính Thiên Chúa hẳn là hơn ơn của Chúa. Điều quan trọng là chúng ta có sẵn lòng để nhận ra Chúa đang hiện diện trong cuộc đời chúng ta bằng cách này cách khác hay là chỉ chăm chú nhìn những điều hạn hẹp chúng ta xin.

 

Trả lời