Ngày 28.02.2020: Niềm vui khi Đức Giêsu hiện diện

Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 9:14–15

 Bấy giờ, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Ðức Giêsu rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Ðức Giêsu trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể đã bị đem đi, bấy giờ họ mới ăn chay.

NIỀM VUI KHI ĐỨC GIÊSU HIỆN DIỆN

Ăn chay là luật buộc của Người Do-thái, biểu hiện dấu chỉ gắn kết với Thiên Chúa, bởi đó mà người ta thắc mắc về việc các môn đệ Đức Giêsu không giữ chay.

Giáo huấn của Đức Giêsu cho thấy mối liên hệ giữa ‘tiệc cưới’ và ‘ăn chay’ trong mối tương quan với ‘chàng rể’.

Niềm vui hưởng kiến Nước Thiên Chúa không phải là dịp để người ta thể hiện tấm lòng thống hối, nhưng đón nhận Nước ấy trong niềm hoan lạc. Thật vậy, ở đâu Đức Giêsu hiện diện, đó là tiệc cưới, là Nước Trời, bởi chính Người là Chàng Rể, là Ngôi Lời trong cung lòng Thiên Chúa Cha, và những tất cả chúng ta ở bên cạnh Người không cần sống trong khắc khoải chờ mong.

Trái lại, khi chúng ta lìa xa Chúa, chúng ta quay lưng với Chúa, lúc ấy chay tịnh là cơ hội để chúng ta thống hối lỗi lầm mà giao hoà cùng Chúa của mình: “Tới ngày chàng rể bị đem đi, bây giờ họ mới ăn chay.”

 

 

 

 

 

 

Trả lời