Ngày 27.02.2020: Nỗ lực không ngừng để nên thánh

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 9:22–25

 Người bảo rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sống lại”. Rồi Ðức Giêsu nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.  Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.  Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?

NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG ĐỂ NÊN THÁNH

Lời mời gọi vác thập giá theo sau lời tuyên tín của Phêrô: Thầy là Đấng Kitô, do đó, để có thể đi trọn con đường thập giá đòi hỏi chúng ta có niềm thâm tín vào Đức Giêsu. Niềm xác tín này mới là lực sống cho các môn đệ, dẫu đôi lúc đức tin ấy cũng bị lung lay thử thách, như Phêrô bị lung lay trước viễn cảnh thập giá. Thế nên, tác giả Thánh vịnh đã phải thốt lên: “Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa”.

Cuộc sống đạo của chúng ta cũng thế. Để theo Đức Giêsu trên đường thập giá, chúng ta cũng trải qua bao gian lao vất vả, bởi đường đức tin là hành trình ngược dốc sa ngã của Nguyên tổ. Con đường đi lên đòi hỏi phải nỗ lực không ngừng. Có khi phải chấp nhận tủi nhục, phải gánh chịu thiệt thòi. Chỉ có ai tin vào Đức Giêsu thì niềm hy vọng phục sinh trong lời tiên báo mới được hiển lộ: ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy.

 

Trả lời