Ngày 26.02.2020: Mùa thanh luyện tâm hồn

 

Tin Mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 6:1–6, 16–18 

“Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời, ban thưởng.  Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen.

Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.  Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm,  để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Ðấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.”Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy.

Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi.  Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Ðấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Ðấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.  “Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay.

Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.  Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Ðấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Ðấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.

MÙA THANH LUYỆN TÂM HỒN

Khởi đầu Mùa chay, Hội thánh mời gọi chúng ta sống ba chiều kích: Cầu nguyện, chạy tịnh, bố thí, như là ba phương thế thanh luyện tâm hồn.

Mùa chay còn được gọi là mùa chiến đấu. Giống như các chiến sĩ phải dùng hết sức lực chống trả kẻ thù của mình, thì chúng ta cũng sẽ phải chiến đấu với những thói hư tật xấu đang làm cho chúng ngày càng lìa xa Chúa.

Cầu nguyện, chay tịnh và việc là phúc đức như là thứ vũ khí hữu hiệu giúp cho các Tín hữu Chúa Kitô chiến đấu liên lỉ nhằm thanh tẩy tầm hôn trở nên thanh khiết để bước vào miền đất hứa, như dân Israel xưa đã được thanh luyệt 40 năm trong sa mạc để tiến vào miền đất tràn trề sữa và mật.

 

 

Trả lời