Do Tông huấn mới của Đức Thánh cha, một phần Công nghị của Đức trở nên vô hiệu

 

Do Tông huấn mới của Đức Thánh cha, một phần Công nghị của Đức trở nên vô hiệuDo Tông huấn mới của Đức Thánh cha: Querida Amazonia, một phần của “Con đường Công nghị” Giáo hội Công giáo tại Đức đang tiến hành, trở nên vô hiệu.

Trên đây là tuyên bố của Giáo sư Michael Seewald, giảng dạy thần học Tín Lý tại đại học Munster, bắc Đức, với báo của Thành phố Koeln (Koelner Stadt-Anzeiger) số ra ngày 18/02/2020 vừa qua.

Trong tiến trình Công nghị dài 2 năm để cải tổ Giáo hội Công giáo tại Đức, có bốn diễn đàn bàn thảo và nhắm tới bốn mục tiêu là dân chủ hóa Giáo hội: bãi bỏ luật độc thân linh mục, cho phụ nữ chịu chức thánh và đảm nhận tất cả các chức vụ trong Giáo hội, cải tổ luân lý tính dục của Giáo hội Công giáo.

Giáo sư Seewald nói: “Sau Tông huấn của Đức Giáo hoàng Phanxicô, người ta thấy rõ đối với phụ nữ sẽ không có gì được cải tiến, và cũng không có thay đổi trong lối sống độc thân của linh mục trong thời gian tới”. Và theo ông, vị Chủ tịch mới của Hội đồng Giám mục Đức, sắp được bầu lên trong Đại hội mùa xuân từ ngày 02/03/2020 tới đây, để thay thế Đức Hồng y Reinhard Marx, sẽ bị giằng co giữa hai bên: một bên là thiểu số các giám mục không muốn có thay đổi và được giáo triều Roma bênh đỡ, hỗ trợ; và bên kia là đa số các giám mục Đức muốn có những thay đổi trong Giáo hội. Giáo sư Seewald xác quyết rằng: “Giáo hội Đức vào năm 2022 khó lòng có thể nhận được những gì mà miền Amazzonia năm 2020 bị từ khước!”.

Trong Tông huấn Querida Amazonia công bố hôm 12/02 vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô không đả động gì đến việc cho phép truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình và truyền chức phó tế cho phụ nữ như nhiều người, đặc biệt tại Đức, mong mỏi. Ngài tái khẳng định chỉ có linh mục có thánh chức mới có thể cử hành thánh lễ.

(KNA 18-2-2020)

G. Trần Đức Anh, O.P.

 

Trả lời