Ngày 23.02.2020: Sự trổi vượt của luật mới

 

 Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 5:38–48

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.  Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái nữa. Nếu ai muốn kiện và để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt và đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm.  Ai xin, thì và hãy cho; ai muốn vay mượn, thì và đừng ngoảnh mặt đi.

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.  Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.  Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Ðấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.  Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?  Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Ðấng hoàn thiện.

SỰ TRỔI VƯỢT CỦA LUẬT MỚI

Tin mừng được tiếp tục với giáo huấn về luật mới của Đức Giêsu. Có thể thấy, giáo huấn của Đức Giêsu nhằm thay thế luật cũ không có sức đưa con người lên, vượt quá sự công bằng: mắt đền mắt, răng đền răng, nhưng là, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người người đãi. Đó là sự trổi vượt của luật mới, gọi là luật Đức ái.

Chắc hẳn luật mới không cho phép chúng ta im lặng trước những bất công xã hội hay cam chịu trước sự dữ và sự xấu ở trần gian, nhưng người môn đệ Chúa cần ‘khôn ngoan như rắn’ trong cách ứng xử với người đồng loại: tha thứ cho nhau, sử lỗi cho nhau,… để cộng đoàn thực sự là nơi người ta nhận ra diện mạo Thiên Chúa là Đấng Nhân Lành.

 

Trả lời