Ngày 22.02.2020: Cầu nguyện cho hàng giáo sĩ

 

Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 16:13–19

Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ”.

Ðức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Simon Phêrô thưa: “Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Ðức Giêsu nói với ông: “Này và Simon con ông Giôna, và thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho và điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Ðấng ngự trên trời.

Còn Thầy, Thầy bảo cho và biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.  Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”. Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Ðấng Kitô .

CẦU NGUYỆN CHO HÀNG GIÁO SĨ

Trải qua hơn 20 thế kỷ, Đức Kitô vẫn còn là một vấn đề thời sự nóng bỏng nhất. Người ta bàn bạc, người ta tranh luận về Người. Người thì yêu mến Người, kẻ thì ghét bỏ Người. Điều quan trọng là chính thái độ, là chính câu trả lời của mỗi người chúng ta. Dĩ nhiên không phải là một câu trả lời thuộc lòng nằm sẵn trong sách giáo lý, là lặp lại, là nghe nói, nhưng như vị Tông đồ trưởng Phêrô, hôm nay đã tuyên xưng: Thầy là Đấng Kitô.

Chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho hàng giáo sĩ, nhất là Đức Thánh Cha, trong cương vị điều khiển con thuyền Giáo hội. Xin cho các ngài trước hết, là những người có tương quan cá vị gắn bó với Đức Giêsu, nhìn nhận Người là Chúa, là Đấng Cứu Thế, để dám liều mạng sống mình minh chứng cho tình yêu Đức Kitô, dẫn đưa con thuyền Giáo hội tới bờ bến bình an như lòng Chúa mong ước.

 

Trả lời