Ngày 19.02.2020: Chúa chạm đến đôi mắt tâm hồn

 

Tin Mừng theo Thánh Mác cô: Mc 8:22-26

Ðức Giêsu và các môn đệ đến Bếtxaiđa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Ðức Giêsu sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt và, đặt tay trên và và hỏi: “Anh có thấy gì không?”  Và ngước mắt lên và thưa: “Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối đi đi lại lại”.  Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; và thấy tỏ tường mọi sự. Người cho anh về nhà và dặn “Anh đừng có vào làng”.

CHÚA CHẠM ĐẾN ĐÔI MẮT TÂM HỒN

Sau lời trách mắng các môn đệ vì kém tin, thánh Maccô dẫn chúng ta đến câu truyện Đức Giêsu chữa mắt cho người mù Bết-xai-đa. Phép lạ này làm nổi bật quyền ban ánh sáng của Đức Giêsu và những nỗ lực của Người giúp cho các môn đệ được mở mắt ra.

Anh mù được Đức Giêsu chạm đến hai lần, biểu trưng cho tiến trình khai tâm Kitô giáo. Với cặp mắt thể lý bình thường, chúng ta chỉ dừng lại ở biến cố, đôi khi những biến cố xảy ra xung quanh cuộc đời lại chẳng giúp chúng ta tiến gần đến Thiên Chúa hay nhận ra Người. Anh mù trả lời Đức Giêsu: Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối đi đi lại lại.

Đức Giêsu hướng chúng ta đến cặp mắt đức tin, để chúng ta thấy rõ ràng hơn và khỏi hẳn. Đức Giêsu chạm đến đôi mắt tâm hồn, nhờ đó, mắt tôi mở ra, tôi thấy Thiên Chúa theo chiều kích hoàn toàn khác, điều mà chỉ với đôi mắt thể lý chúng ta không thể thấy được.

Trả lời