Ngày 17.02.2020: Chớ thử thách Thiên Chúa

 

Tin Mừng theo Thánh Mác cô: Mc 8:11-13

Những người Pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Ðức Giêsu, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. Người thở dài não nuột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả”.  Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.

CHỚ THỬ THÁCH THIÊN CHÚA

Người Pharisêu xin dấu lạ sau một loạt các dấu lạ Đức Giêsu thực hiện. Thái độ cứng lòng của họ phản ánh thái độ cứng lòng và kém tin của cha ông, những người rong rủi trong sa mạc và đã được Đức Chúa ra tay uy quyền để dẫn đưa vào miền đất hứa.

Thế hệ này sẽ không được dấu lạ nào cả. Phép lạ mở đường cho con người đón nhận đức tin, để họ tin vào Đức Giêsu. Người ta trở nên cứng lòng nên không tin dấu lạ được thực hiện là cho chính họ, bởi đó mà việc thực hiện phép lạ trước mắt họ xem ra vô ích.

Hằng ngày chúng ta tìm kiếm dấu lạ, hay ơn này ơn khác từ Thiên Chúa? Nhưng liệu việc xin ơn ấy có đơn thuần là thoả mãn nhu cầu cá nhân chúng ta không?

 

 

Trả lời