Ngày 15.02.2020: Hãy chạnh lòng thương như Chúa

 

Tin Mừng theo Thánh Mác cô: Mc 8:1–10

Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Ðức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn!  Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến”.

Các môn đệ thưa Người: “Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?”  Người hỏi các ông: “anh em có mấy chiếc bánh?” Các ông đáp: “Thưa có bảy chiếc”.

Người truyền cho đám đông ngả lưng xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông.  Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra. (Ðám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa: bảy giỏ!  Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người. Người giải tán họ. Lập tức, Ðức Giêsu xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Ðan-ma-nu-tha.

HÃY CHẠNH LÒNG THƯƠNG NHƯ CHÚA

Ngay đầu đoạn Tin mừng, thánh Maccô đã cho thấy việc Thiên Chúa chạnh lòng thương vì tình trạng khốn quẫn của dân chúng, cụ thể là họ không có gì ăn.

Phép lạ hoá bánh ra nhiều nuôi đám đông dân chúng làm nổi bậc vai trò của các môn đệ. Bảy chiếc bánh là toàn thể những gì các ông có được, nhưng cái hiện đó, vốn được xem là ít ỏi ấy, một khi đặt để trong bàn tay Thiên Chúa thì có đủ để nuôi đám đông đân chúng.

Lịch sử nhiều lần nhắc đến việc đóng góp số ít ỏi cho Thiên Chúa. Bà goá nghèo thành Xa-rép-ta đóng góp phần ăn cuối cùng của mình cho người của Chúa, để từ đó phép lạ xảy ra đủ nuôi sống gia đình ba suốt những năm hạn hán. Các môn đệ hôm nay cũng thế, và cuối cùng người ta còn thu được bảy giỏ những mãnh bánh thừa.

Bởi đó, ngay hôm nay, hãy mạnh dạn đóng góp cho quyền năng Chúa những gì mình có: là khả năng, là thời gian, là tiền của,… để cộng tác với ân sủng Chúa ban, hơn là chúng ta trở nên thụ động trước ân sủng.

 

Trả lời