Nghe giảng Chúa nhật 06 thường niên năm A (2011 – 2020)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 5, 20-37)

Nghe giảng Chúa nhật 06 thường niên năm A (2011 - 2020)Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời…

“Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ giết người ; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà…

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi…

“Luật còn dạy rằng : Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình ; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình…

“Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : đừng thề chi cả.

Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

Năm 2020

Lễ 15g00: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Vinhsơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ 5g00: Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 6g15 thứ Bảy: Lm Vinhsơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ 16g00: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2017

Lễ 17g30 thứ Bảy (Đức Mẹ Lộ Đức): Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 5g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 6g15: Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

Lễ 16g00: Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lễ 17g30: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2014

Lễ 05 giờ : Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 06g15 : Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30 : Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 19 giờ : Lm Phan xi cô Đào Trung Hiệu

Năm 2011

Lễ 17g30 thứ bảy : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 06g15 : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Trả lời