Ngày 12.02.2020: Giữ tâm hồn trong sạch

 

Tin Mừng theo Thánh Mác cô: Mc 7:14-23

Sau đó, Ðức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ:  Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ô uế.  Ai có tai nghe thì nghe!

Khi Ðức Giêsu đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy.  Người nói với các ông: “Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế,  bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi thải ra ngoài ?” Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch.  Người nói: “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế.  Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.  Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”

GIỮ TÂM HỒN TRONG SẠCH

Thanh sạch và ô uế là chủ đề khiến cho giới lãnh đạo Do-thái lưu tâm và đưa ra nhiều tranh luận với Đức Giêsu. Thế nào là thanh sạch? Người ta muốn giữ mình thanh sạch lưu ý nhiều đến các khoản quy định từ ăn uống đến tiếp xúc người khác, cốt để giữ mình được tinh tuyền mà xứng đáng hiện diện trước nhan Đức Chúa.

Đức Giêsu cho thấy: không phải như vậy. Thanh sạch không hệ tại bên ngoài sạch sẽ, nhưng là thẳm sâu tâm hồn. Ăn một miếng thịt trong ngày cấm, hay làm việc cấm trong ngày sabat hẳn là tội, nhưng tội đó đã có ngay từ lúc con người đã có ý định thực hiện rồi.

Cái gì từ bên trong xuất ra, cái đó mới làm cho người ta ra ô uế. Bởi từ nơi lòng trí con người, bao tội lỗi được hình thành và phát lộ qua hành động bên ngoài. Do đó, giữ tâm hồn trong sạch hẳn là quan trọng hơn chăm chút gìn giữ thân xác hay hành động bề ngoài.

Trả lời