Ngày 30.01.2020: Hương thơm nhân đức

Tin Mừng theo thánh Mác cô: Mc 4:21–25

Người nói với các ông: “Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? Vì chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà không phải là để đưa ra ánh sáng. Ai có tai nghe thì nghe!”

Người nói với các ông: “Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em bằng đấu ấy, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có, thì được thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất.”

HƯƠNG THƠM NHÂN ĐỨC

“Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao?”

Lời Chúa hôm nay nhấn mạnh đến chiều kích thông truyền Giáo huấn của Đức Giêsu, bằng hình ảnh ‘chiếc đèn đặt trên đế’.

Để có thể chiếu sáng, đâu là thái độ của chúng ta? Trước hết đèn cần phải đặt trên đế. Ánh sáng không thể phát tán nếu bị che lấp. Lệnh truyền của Đức Giêsu hôm nay đồng thời đặt cho chúng ta một chọn lựa duy nhất trong việc đón nhận hạt giống Lời Chúa. Mảnh đất tâm hồn chúng ta chẳng thể là đá sỏi lại càng không phải là bụi gai, nhưng tiên vàn là đất tốt mới có thể trổ sinh bông hạt, nhờ đó mà được ‘phát sáng’.

Cổ nhân có câu: hữu xạ tự nhiên hương. Nhờ thấm đượm Lời Chúa, đời sống chúng ta ắt sẽ tự toả hương thơm nhân đức: ấy là ánh sáng đức tin trước mặt người đời.

Vậy đâu là hương thơm nhân đức? Sách Châm ngôn đã chỉ ra cho chúng ta: Đó là sẵn sàng làm điều lành, không cãi cọ, không mưu hại ai và chớ phân bì,…

Trả lời