Hội nghị đầu tiên về mục vụ người già do Tòa Thánh tổ chức

 

Hội nghị đầu tiên về mục vụ người già do Tòa Thánh tổ chứcHội nghị đầu tiên về mục vụ người già do Tòa Thánh tổ chức sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 29 đến 31/01/2020 tới đây về chủ đề “Sự phong phú của tuổi già”, với sự tham dự của 550 chuyên gia và nhân viên mục vụ đến từ 60 nước năm châu.

Hội nghị diễn ra tại Trung tâm Augustianum cạnh Vatican, và do Bộ giáo dân, gia đình và sự sống tổ chức. Chương trình Hội nghị gồm 3 phần:

Phần thứ I về việc chống lại nền văn hóa gạt bỏ, đồng thời đào sâu vấn đề: tùy theo bối cảnh văn hóa xã hội nguyên quán, làm thế nào Giáo Hội biểu lộ khuôn mặt từ bi, luôn ở cạnh mọi người già?

Phần thứ II bàn về gia đình và trách nhiệm đối với các ông bà và những người già: gia đình được kêu gọi nhìn nhận hồng ân sự sống và đức tin được thông truyền, sống trong tinh thần biết ơn. Giáo Hội không thể chấp nhận để những người già bị thiếu khung cảnh gia đình, và tại nơi nào thiếu, thì chính Giáo Hội được kêu gọi trở thành gia đình cho những người già sống trong neo đơn. Người già cần một gia đình và các gia đình cũng cần người già!

Phần thứ III của hội nghị bàn về ơn gọi của những người già trong Giáo Hội: Viễn tượng sống lâu gia tăng và những điều kiện sức khỏe được cải tiến rất nhiều, mang lại một mùa mới trong cuộc sống của nhiều người già: không còn những bó buộc của công việc và còn sức khỏe tốt. Làm thế nào sống những năm tháng ấy theo tinh thần Kitô?

(Oss. Rom. 23-1-2020)

G. Trần Đức Anh, O.P.

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời