Ngày 25.01.2020: Đừng thất vọng, hãy đến với Chúa qua Hội Thánh!

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 16, 15-18

Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.

Ðây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ”.

ĐỪNG THẤT VỌNG! HÃY ĐẾN VỚI CHÚA QUA HỘI THÁNH

Đức Giêsu nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”

Hẳn là không vô tình khi Giáo hội muốn kết thúc tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất Kitô hữu bằng lễ kính thánh Phaolô trở lại. Các triều đại Giáo hoàng luôn khẳng định tội lỗi chính là nguyên nhân chính khiến cho thân mình Đức Giêsu bị chia rẽ, thì không có con đường nào khác để đi đến hiệp nhất ngoài con đường hoán cải.

Hẳn cuộc đời chúng ta cũng có những cú ngã như thánh Phaolô: khi công việc thất bại, khi tình cảm rạn nứt, và nhất là khi ê chề tội lỗi,… Đừng thất vọng! Hãy đến với Chúa qua Hội thánh, có như thế chúng ta mới có thể xây dựng được cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương, cộng đoàn thực hiện lệnh truyền của Chúa: “rao giảng tin mừng cho muôn dân”, như Người đã ngỏ với các môn đệ hôm nay.

 

Trả lời