Ngày 22.01.2020: Chúng ta có thực sự biết Chúa không?

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 3:1–6

Ðức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Ðức Giêsu có chữa người ấy ngày sabát không, để tố cáo Người. Ðức Giêsu bảo người bại tay: “Anh chỗi dậy, ra giữa đây!” Rồi Người nói với họ: “Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?” Nhưng họ làm thinh. Ðức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: “Anh giơ tay ra!” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường.

Ra khỏi đó, nhóm Pharisêu lập tức bàn tính với phe Hêrôđê, để tìm cách giết Ðức Giêsu.

CHÚNG TA CÓ THỰC SỰ BIẾT CHÚA KHÔNG ?

Đức Giêsu nói với những người trong hội đường: “Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?”

Khung cảnh bài Tin mừng hôm nay là cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu và các Pharisêu. Đây được coi là đỉnh điểm bởi nó thể hiện thái độ gay gắt của Đức Giêsu với những người chất vấn. Theo thói quen của người Do thái, người ta đến hội đường để được lắng nghe Lời Chúa và thực thi bổn phận thờ phượng của mình. Và trong khung cảnh đó, thay vì là bầu khí trang nghiêm thánh thiện lại là thái độ dè dặt, xét nét.

Thánh sử Maccô dùng một từ ngữ rất hay để diễn tả những người đang hiện diện nơi hội đường: “rình”. Người ta đến nơi thờ phượng vì muốn “rình” người khác. Rình xem người ta có làm gì khác với mình không. Rình xem ông này bà kia có làm đúng với những gì luật dạy không.

Vậy là, nơi rao giảng việc sống đạo lại chính là nơi “đạo” không “hành”. Liệu chúng ta có thực sự biết Chúa không khi mà chúng ta dùng những hiểu biết của mình, thay vì để phục vụ và thăng tiến đời sống tha nhân, lại là thái độ rình rập, bắt lỗi người khác.

Trả lời