Ngày 12.01.2020: Người là đường dẫn nhân loại đến trời cao

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 3:13–17

Bấy giờ, Ðức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giođan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” Nhưng Ðức Giêsu trả lời: “Bây giờ cứ thế đã, Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính”. Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý Người.

Khi Ðức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì kìa các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và kìa có tiếng từ trời phán rằng: “Ðây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”.

NGƯỜI LÀ ĐƯỜNG DẪN NHÂN LOẠI ĐẾN TRỜI CAO

Nếu để ý kỹ, chúng ta sẽ thấy chu kì các ngày lễ trong Mùa giáng sinh sẽ dẫn đưa chúng ta đến trời cao: Đêm Giáng sinh giúp chúng ta suy niệm về cuộc hạ sinh của Đức Giêsu, vốn được các sứ thần loan báo trong ngập tràn ánh quang huy chói ngời. Đó là ngày lễ mừng Thiên Chúa ‘xuống’;

Mùa giáng sinh cũng nói với chúng ta về ánh sao dẫn đường cho các nhà chiêm tinh từ Đông phương đến tận hang đá Bêlem, và cuối cùng, hôm nay, ngày cuối cùng của Mùa giáng sinh, Phụng vụ mời gọi chúng ta nhìn về trời cao đang mở rộng trên sông Giođan vang vọng tiếng nói của Chúa Cha.

Như thế, từ tổng thể, Mùa giáng sinh phác họa nên cho chúng ta một con đường, trên đó, Thiên Chúa đã đi bước trước vẽ nên, để dẫn  chúng ta đến cửa trời hôm nay được rộng mở, xuyên qua Đức Giêsu Kitô.

Ngôn sứ Isaia tiên báo ngày xuất hiện của Đấng Mêsia, đến giải thoát dân, vốn đang đau khổ trong cảnh lưu đày: Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa. Ngôn sứ đã loan báo niềm hy vọng, niềm hy vọng giải thoát.

Niềm hy vọng của người xưa nay trở nên hiện thực bên bờ sông Giođan, vốn đánh dấu thời kỳ công khai của Đấng Đến Sau mà Gioan đã tiên báo: Đấng ấy chính là Đức Giêsu Kitô. Người là đường dẫn đưa nhân loại đến trời cao.

Trả lời