Ngày 04.01.2020: Một lòng tìm vinh danh Thiên Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 1:35–42

 Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Ðức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Ðức Giêsu. Ðức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Rápbi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” Người bảo họ: “Ðến mà xem”. Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng bốn giờ chiều.

Ông Anrê, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Ðức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: “Chúng tôi đã gặp Ðấng Mêsia” (nghĩa là Ðấng Kitô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Ðức Giêsu. Ðức Giêsu nhìn ông Simon và nói: “Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kêpha” (tức là Phêrô).

MỘT LÒNG TÌM VINH DANH THIÊN CHÚA

Thấy Ðức Giêsu đi ngang qua, Gioan lên tiếng nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa”.

Gioan đứng đó. Cuộc đời Gioan có một sức hút kỳ lạ, khiến cho mọi người tuôn đến với ông: cả những người thu thuế, phường tội lỗi và những cô gái điếm cũng đến xin được lãnh phép rửa sám hối. Nơi Gioan, người ta thấy được điều gì đó mới mẻ và gây thắc mắc cho người khác: Con người sống nhiệm nhặt, can đảm đối diện với bất công xã hội và lên án tội lỗi. Dù có sức hút lạ kỳ, nhưng Gioan đã đứng lại ở vị trí người dọn đường, là tiếng hô chứ không làm lấn át Lời Chúa.

Gioan, Một tiên tri vĩ đại nhưng chẳng bao giờ tìm kiếm vinh quang cho mình mà chỉ một lòng tìm vinh danh Thiên Chúa. Cuộc đời của Gioan cũng kết thúc rất âm thầm, lặng lẽ. Hướng theo tay Gioan, chúng ta sẽ thấy Đức Giêsu.

Trả lời