Ngày 31.12.2019: Hướng về Trời Cao

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 1, 1-18

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ. Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

HƯỚNG VỀ TRỜI CAO

Con người sinh ra có cội nguồn. Cội nguồn ấy không chỉ đơn thuần là xác phàm nhưng nó còn có tính thần linh. Tính thần linh ấy xuất phát từ Lời của Thiên Chúa. Bởi vậy, chúng ta hãnh diện vì đâu phải chúng ta chỉ là xác phàm nhưng còn là bậc thần minh như thánh vịnh đã dạy: “Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên.”

Tạ ơn Chúa đã mạc khải và cho chúng con biết mình là ai và thuộc về đâu. Xin cho chúng con luôn biết hướng về nơi chúng con đã xuất phát, nơi là căn nguyên cho sự hiện hữu của chúng con.

Trả lời