Ngày 27.12.2019: Ông đã thấy và đã tin

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 20, 2-8 

Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna chạy đến gặp Simon Phêrô và môn đệ kia mà Chúa Giêsu yêu, bà nói: “Người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu”.

Bấy giờ Phêrô ra đi với môn đệ kia đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông. Cúi nhìn vào, người môn đệ đó thấy tấm khăn liệm xác hãy còn, nhưng không vào. Bấy giờ Simon Phêrô theo sau cũng đến, và đi vào trong mộ, thấy khăn liệm xác còn đó, và khăn che mặt để trên phía đầu Người, không để chung với khăn liệm xác, nhưng đã cuốn riêng để vào một chỗ.

Bấy giờ môn đệ đã đến trước cũng vào; ông đã thấy và đã tin.

ÔNG ĐÃ THẤY VÀ ĐÃ TIN

Gioan đã chạy mau hơn Phêrô. Gioan mau hơn đâu phải sức trẻ nhưng nó là sức của tình yêu. Tình yêu là sức mạnh và khiến ông mãi trẻ trung để có thể tới nhanh nhất. Tình yêu cũng giúp Gioan nhận ra và tin ngay khi nhận ra dấu chỉ những khăn liệm xếp ngăn nắp. Tình yêu chính là huệ nhãn hay con mắt thứ ba giúp ta nhận ra Thiên Chúa tình yêu cách nhanh nhất.

Lạy Chúa, xin cho con có được tình yêu như thánh Gioan để có thể và luôn mau bước tiến đến gặp gỡ sự sống đích thực của đời con là chính Chúa.

Trả lời