Ngày 26.12.2019: Đối đáp trong tình yêu và nhờ Thần Khí

  

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 10,17-22

Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Chúng con hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp chúng con cho công nghị, họ sẽ đánh đòn chúng con nơi hội đường. Vì Ta, chúng con sẽ bị điệu đến trước vua quan, để làm chứng trước mặt họ và các dân.

Nhưng khi người ta nộp chúng con, chúng con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì, vì không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha chúng con sẽ nói thay cho. Anh sẽ nộp em cho người ta giết, cha sẽ nộp con, con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết. Vì Ta, chúng con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi.

 

ĐỐI ĐÁP TRONG TÌNH YÊU VÀ NHỜ THẦN KHÍ

Đứng trước cường quyền, nhất là với áp lực liên can đến tính mạng, mấy ai đủ can đảm và bình tĩnh để đối đáp sao cho khôn khéo. Ấy vậy, hôm nay, chúng ta thấy thánh Têpha-nô đối đáp cách tuyệt vời. Người chỉ đáp lại bằng lời nguyện cầu cùng thầy Giêsu: “Lạy Chúa xin nhận lấy hồn con” và rằng “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này.” Nếu không có Thánh Thần, liệu ngài có thể nói được như thế?

Thánh Têphanô đối đáp như thế đó. Người đối đáp trong tình yêu và nhờ Thần Khí, Đấng làm chứng về lòng thương xót của Thiên Chúa được. Đó chính là lời đối đáp hùng hồn nhất của đức tin và đức mến.

Trả lời