Ngày 23.12.2019: Sinh nhật của Gio-an Tẩy Giả

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 1, 57-66

Khi đến ngày sinh, bà Elisabéth hạ sinh một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Giacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: “Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan”.

Họ bảo bà rằng: “Không ai trong họ hàng bà có tên đó”. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: “Tên nó là Gioan”. Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa.

Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết, đều để bụng nghĩ rằng: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó”.

SINH NHẬT CỦA GIO-AN TẨY GIẢ

Gần tới ngày Ngôi Hai Thiên Chúa hạ sinh, chúng ta được Giáo hội cho sống lại biến cố hạ sinh của Gio-an Tẩy Giả. Việc ông được sinh ra thật lạ lùng. Nhưng còn lạ lùng hơn khi ông chính là nguyên cớ cho cha ông, Da-ca-ri-a được mở miệng cất lời ca tụng Thiên Chúa. Đó chính là sứ vụ của ông, sứ vụ được thực hiện ngay khi vừa nhìn thấy ánh dương.

Lạy Chúa, ước chi sự xuất hiện của chúng con trên trần gian này cũng là nguyên cớ cho nhân loại mở miêng ca rao tình yêu Người đã thực hiện nơi chúng con và cả nhân loại. Amen.

 

Trả lời