Ngày 20.12.2019: Để Thiên Chúa đi vào đời ta

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 1, 26-38

Khi ấy Thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria.

Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con Ðấng Tối Cao.

Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít, tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”.

ĐỂ THIÊN CHÚA ĐI VÀO ĐỜI TA

Trong những ngày chuẩn bị đón mừng Ngôi Hai xuống thế, chúng ta được nghe lại Tin mừng về việc Thiên Thần truyền tin cho trinh nữ Maria thụ thai. Đức Maria thụ thai không do ý muốn của nam nhân nhưng do Thánh Thần.

Điều này hẳn phải khơi lên trong ta một ước ao được lửa Thánh Thần thiêu đốt ngõ hầu ta trở nên trinh trong như Mẹ xưa để xứng đáng được Thiên Chúa đi vào đời ta và ở cùng ta.

Lạy Chúa, xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con, lỗi lầm con xin ngày thanh tẩy.

Trả lời