Ngày 14.12.2019: Ông Ê-li-a đã đến rồi

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: 17,10-13

10 Các môn đệ hỏi Người rằng: “Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước? “11 Người đáp: “Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự.12 Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.”13 Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả.

ÔNG Ê-LI-A ĐÃ ĐẾN RỒI

Ông Gioan tẩy giả được xem là Ê-li-a đến trước khi Đấng Mê-si-a xuất hiện, nhưng không ai nhận ra ông. Đức Giê-su là Đấng Mê-si-a mà mọi người mong đợi cũng đến, nhưng mọi người đã không nhận ra Người. Quả thật nếu con người chỉ dựa vào sự hạn hẹp trong suy nghĩ của mình, chủ quan khi đánh giá thì cũng sẽ nhận lấy sự sai lầm của mình mà thôi.

Bất cứ sự việc nào cũng cần đến sự mở lòng ra để có thể nhìn một cách khách quan nhất hầu có thể đi đến, lắng nghe và cảm nhận thì mới có thể thấu hiểu. Đó là một điều cần thiết trong cuộc sống cũng như trong các mối tương quan. Tuy nhiên thật ít ai có thể lắng nghe đủ trước khi có một nhận định sau cùng.

Lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta bài học về sự mở lòng và biết kiên nhẫn lắng nghe lời người khác giãi bày, cũng như tìm hiểu cho thật thấu đáo. Nếu chúng ta vội vàng và quá hời hợt trong việc hiểu người hiểu đời, chắc chắn chúng ta cũng sẽ dễ dàng rơi vào sự sai lầm như dân Do thái xưa, không nhận ra Gioan và cũng không đón nhận Đức Giê-su là Đấng Cứu Thế đã đến với nhân loại.

 

Trả lời