Ngày 08.12.2019: Sám hối

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: 3,1-12

1 Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng:2 “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”3 Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.
4 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn.5 Bấy giờ, người ta từ Giê-ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông.6 Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan.7 Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy?8 Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối…

SÁM HỐI

Sám hối là một đề tài cũng thường được nhắc đến trong Tin Mừng. Sám hối để trở về với Thiên Chúa, sám hối để từ bỏ tội lỗi mà chúng ta đã lỗi phạm, sám hối để được Thiên Chúa xót thương và tha thứ…

Bài Tin Mừng hôm nay nổi trội lên gương mặt của vị tiền hô, ông Gioan Tẩy Giả. Ông đến để kêu gọi mọi người sám hối, ăn năn hối cải và chịu phép rửa tỏ lòng sám hối vì Nước Trời đã gần đến. Ông là người không chỉ kêu gọi sự sám hối mà chính bản thân ông cũng đã thực hiện điều đó bao nhiêu năm tháng khi sống trong hoang địa, chính đời sống của ông mới là một vẻ đẹp thu hút khiến nhiều người tin vào lời kêu gọi sám hối của ông, ngay cả những người Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc.

Ông tha thiết mời gọi lòng sám hối của mọi người vì một mục đích là chờ đón Đấng Mê-si-a sắp đến. Để nhận biết lòng sám hối thì căn cứ vào hoa trái mà người đó làm nên. Cũng giống như Lời Chúa nói ‘xem quả thì biết cây’. Sám hối thật là một điều cần thiết để chúng ta nhận ra thân phận yếu đuối và tội lỗi của mình, chỉ cần có lòng sám hối thì chúng ta sẽ biết khiêm tốn hơn với mình và với người, biết vị tha và cảm thông hơn với người khác và trên hết là biết cậy trông vào lòng thương xót của Chúa.

Trả lời