Ngày 24.11.2019: Vua Giêsu – vua của mọi tâm hồn

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 23, 35-43

Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!” Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi!” Phía trên đầu Người, có bản án viết: “Đây là vua người Do-thái”.

Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!” Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng”.

VUA GIÊSU – VUA CỦA MỌI TÂM HỒN

Trình thuật Tin Mừng Chúa Nhật 34 Thường Niên – Năm C hôm nay cho chúng ta thấy hình ảnh Chúa Giêsu bị treo trên thập giá với sự đau đớn của thân xác, bị xỉ nhục, chế giễu. Một hình ảnh trái ngược với một vị được tôn làm vua. Thay vì hình ảnh của một vị vua được sống trong cung điện lâu đài, ăn sung mặc sướng, được hầu hạ, thì Chúa Giêsu đã là vua, vị vua của yêu thương, yêu thương đến cùng và chết vì tội lỗi muôn người.

Chúng ta thường thấy vinh quang và uy quyền của vị vua chúa được thần dân suy phục, nhưng ở đây, Chúa Giêsu, vị vua mà chúng ta suy tôn bị những tên quan lính, kinh sư, thượng tế chế giễu. Chúng ta thường thấy vua chúa thường được quan lính bảo vệ mỗi khi bị hành thích, đe dọa đến tính mạng, nhưng Chúa Giêsu ở đây thì không, Ngài bị dính chặt trên thập giá với sự cô đơn, đau đớn, tủi nhục, chẳng một ai dám lên tiếng để bảo vệ Người, chẳng ai đồng cảm với Người. Tin mừng hôm nay giúp chúng ta nhận ra khuôn mặt của vị Vua Giêsu, vị vua của Tình Yêu và sự tha thứ, vị Vua của lòng xót thương con cái khốn khổ nghèo hèn. Người đã tha thứ cho tên trộm lành và hứa ban cho anh ta phần thưởng Nước Trời với Người.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa biết chiêm ngắm hình ảnh Chúa trên Thập giá, hình ảnh Đấng Chịu Đóng Đinh vì yêu thương chúng ta, hình ảnh vị Vua nhưng đã không được đối xử như một vị vua. Chúng ta xin Chúa dạy chúng ta bài học về sự khiêm nhường trước chức vị của đời thường, biết tha thứ những ai xúc phạm chúng ta như Chúa cũng đã tha thứ cho tên trộm lành trong giờ phút cuối cùng; biết yêu thương và trao ban tình yêu thương cho anh chị em. Xin Chúa đến làm Vua trong lòng chúng ta, làm Vua trong mọi hoàn cảnh, biến cố, ý hướng và suy nghĩ của chúng ta.

Trả lời