Ngày 18.11.2019: Đôi mắt tâm hồn

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 18, 35-43

Khi Chúa đến gần thành Giêricô, thì có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Khi nghe tiếng đám đông đi qua, anh liền hỏi có chuyện gì đó. Người ta nói cho anh biết có Đức Giêsu Nazareth đang đi qua. Bấy giờ anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu con vua Đavít, xin thương xót tôi!” Những người đi trước mắng bảo anh nín đi, nhưng anh lại càng kêu lớn tiếng hơn: “Lạy con vua Đavít, xin thương xót tôi!” Vậy Chúa Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh đến cùng Người. Khi anh đến gần bên Người, Người hỏi anh: “Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?” Anh thưa: “Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy”. Chúa Giêsu bảo anh: “Hãy nhìn xem, lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”. Tức khắc anh thấy được và anh đi theo Người, và ca tụng Thiên Chúa. Thấy vậy toàn dân liền ca ngợi Thiên Chúa.

ĐÔI MẮT TÂM HỒN

Chúng ta cũng có lúc bị đui mù như anh ăn xin ngồi bên vệ đường này. Chúng ta được sáng mắt thể lý, nhưng con mắt tâm hồn của chúng ta lại tối, bị che mờ bởi những tội lỗi, hào nhoáng chóng tàn. Anh ăn xin bên vệ đường, tuy bị mù về thể xác, nhưng anh đã có lòng tin, anh đã can đảm la lớn tiếng để được Chúa mở mắt cho anh được thấy, chính lòng tin của anh đã cho anh được sáng mắt. Và khi được thấy, chắc chắn rằng người mà anh ta thấy đầu tiên sẽ là Chúa.

Qua đoạn tin mừng hôm nay, Chúa có thể làm cho đôi mắt đức tin chúng ta được sáng nhờ bởi niềm tin của chúng ta. Nếu chúng ta không có niềm tin vào Chúa, cho dù Người có đến, Người cũng không thể giúp chúng ta, thay đổi chúng ta. Chúa muốn chúng ta biết cộng tác với Chúa trong hành trình biến đổi của chính mình.

Lạy Chúa, xin mở đôi mắt con, để con được thấy khuôn mặt nhân hậu của Chúa. Xin mở lòng chúng con, để chúng con đón tiếp Chúa. Xin ban thêm niềm tin cho chúng con để chúng con luôn vững vàng tin yêu Chúa. Amen.

Trả lời