Ngày 11.11.2019: Thiên Chúa của sự sống

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 17, 1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không thể nào mà không xảy ra gương xấu, nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu. Thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn là làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này.

“Các con hãy cẩn thận: nếu có anh em con lỗi phạm, con hãy răn bảo nó, và nếu nó hối cải, thì hãy tha thứ cho nó; cho dù một ngày nó phạm đến con bảy lần, và bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: ‘Tôi hối hận’, thì con hãy tha thứ cho nó”.

Tông đồ thưa với Chúa rằng: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa liền phán rằng: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: ‘Hãy tróc rễ lên và xuống mọc dưới biển’, nó liền vâng lời các con”.

THIÊN CHÚA CỦA SỰ SỐNG

Hôm nay, Giáo Hội kính nhớ Thánh Martin thành Tour, ngài là một vị binh sĩ, ẩn tu, rồi trở thành một giám mục với lòng quả cảm dám chấp nhận và đương đầu với khó khăn. Ngài đã can đảm sống đức tin khi còn trong quân ngũ. Ngài giàu lòng trắc ẩn, yêu thương người nghèo, xót thương và cầu xin sự tha thứ cho những người lầm lỡ, lạc giáo. Thánh Martin là một nhân chứng, mẫu gương sống Tin Mừng để làm chứng cho Danh Chúa.

Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu lên án những ai làm gương mù gương xấu cho người khác. Người dạy các môn đệ bài học về sự tha thứ cho chính anh em đồng loại của mình, không phải chỉ một lần, hai lần, ba lần, nhưng là vô số lần nếu người anh em lỗi phạm đến mình. Ở đây, Chúa Giêsu muốn nhắc chúng ta luôn biết mở lòng rộng lượng tha thứ khi có bất kỳ ai lỗi phạm đến chúng ta. Như chính Chúa cũng mở lòng tha thứ và xót thương những kẻ tội lỗi, quân thu thuế. Thánh Martin cũng đã sống một mẫu gương sáng của lòng tin, mở lòng cho sự tha thứ như vậy vì Danh Thánh Chúa.

Xin cho chúng ta biết sống như lời kinh mà Chúa đã dạy chúng ta, lời kinh mà chúng ta vẫn hằng đọc hằng ngày mỗi sớm mai thức dậy, trong phụng vụ và trước lúc nghỉ đêm: “Xin Cha tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.” Ước chi mỗi người chúng ta cũng trở nên những tấm gương sáng của đức tin, sự tha thứ và thương xót.

 

Trả lời