Ngày 04.11.2019: Cho đi và nhận lãnh

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 14, 12-14

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với thủ lãnh các người biệt phái đã mời Người rằng: “Khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông. Nhưng khi ông dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù, thì ông sẽ được phúc, bởi họ không có gì đền ơn cho ông: vì chưng, khi những người công chính sống lại, ông sẽ được đền ơn”.

CHO ĐI VÀ NHẬN LÃNH

Hôm nay, Chúa Giêsu cũng là một trong số người được thủ lãnh các người biệt phát mời đến dự tiệc. Chúa Giêsu nhấn mạnh đến khía cạnh của sự sẻ chia cho tha nhân, sự cho đi mà không cần được nhận lại. Chúa Giêsu đã khuyên vị thủ lãnh nên mời những người nghèo khó, tàn tật, đui mù, bởi họ là những người thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần, thiếu sự sẻ chia, đồng cảm. Họ cần đến sự quan tâm của người khác, không những chỉ bữa ăn mà còn cần đến sự quan tâm và săn sóc tinh thần.

Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta làm việc thiện cho bất kỳ một ai, chiêu đãi ai hay làm bất kể một việc tốt lành nào đó cho bất kỳ ai, chúng ta thường cân đo đong đếm, xem xét, suy nghĩ tính toán xem mình có được họ trả ơn lại hay không? Chúng ta chỉ ưa chiêu đãi, cư xử tốt những người giàu có, những tương quan thân thiết, những người có lợi cho chúng ta, nhưng chúng ta lại bỏ quên những người thấp hèn, không đủ khả năng sống, thiếu sự nương tựa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đến ở trong lòng chúng ta, giúp chúng ta biết cho đi hơn là nhận lãnh, biết hy sinh hơn là tính toán so đo, bởi vì sau cùng chúng ta sẽ được Chúa trả công.

Trả lời