Ngày 03.11.2019: Giới hạn của đức tin

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 19, 1-10

Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: “Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”. Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: “Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi”. Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: “Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn”. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng, Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất”.

GIỚI HẠN CỦA ĐỨC TIN

Hôm nay, Gia-kêu một người đứng đầu những kẻ thu thuế đã nhìn thấy Chúa Giêsu khi Người đi qua thành. Vì sự thấp bé của mình, Gia-kêu đã trèo lên cây sung để có thể nhìn thấy Chúa cách dễ dàng. Chúa Giêsu đã nhìn lên cây sung và trông thấy Gia-kêu. Gia-kêu đã vội vàng tụt xuống và đón tiếp Chúa trong vui vẻ. Nhìn lại bản thân chúng ta cũng có nhiều sự thấp bé, sự thấp bé đó cũng có thể là sự thấp bé về thể lý như Gia-kêu, nhưng có thể là sự thiếu thốn thiêng liêng như thiếu đức tin và niềm trông cậy vào Chúa, đời sống cầu nguyện sơ xài qua loa, chúng ta bị rào cản thể lý bởi cơm áo gạo tiền, ưa chuộng vật chất, hám danh tham vọng. Chính những điều đó đã cản trở chúng ta gặp Chúa cách nào đó.

Gia-kêu hôm nay đã dám vượt qua cái thấp bé của thể lý bằng cách trèo lên cây sung để được thấy Chúa. Như Gia-kêu, liệu chúng ta có dám ra khỏi những rào cản của thể lý cũng như tinh thần để gặp Chúa. Gia-kêu là tên trùm thu thuế, là kẻ tội lỗi, nhưng đã bất chấp tất cả để được thấy Chúa, thấy Đấng đến để tìm kiếm và cứu chuộc những gì đã hư mất.

Trả lời