Ngày 31.10.2019: Ngôn sứ

 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca: 13,31-35

31 Cũng vào giờ ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông! “32 Người bảo họ: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: “Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất.33 Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được.34 “Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu.35 Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà Ta nói cho các ngươi hay: các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! ”

NGÔN SỨ

Ngôn sứ của Chúa là người được sai đi công bố Lời Chúa cho mọi người. Chắc chắn Lời của Chúa là sự thật, Lời Người sẽ đụng chạm đến nhiều người bởi sự bất chính của họ.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su cũng bị người ta ganh ghét và muốn lấy mạng Người. Tuy nhiên, sự thật vẫn mãi là sự thật, Đức Giê-su vẫn tiếp tục lên tiếng đối với những gì là sai với thánh ý của Chúa, và bất công với mọi người. Người lên tiếng một cách công khai và thẳng thắn hầu mang lại tình thương cho nhân loại, và chữa lành những ai bị tổn thương, bảo vệ những ai đang bị bách hại.

Mỗi người chúng ta trong cuộc sống cũng gặp không biết bao nhiêu sự chống đối tương tự. Nếu chọn cho mình một con đường ngay thẳng, chúng ta cũng dễ dàng bị người khác ganh ghét và loại trừ. Tuy nhiên, Đức Giê-su chính là một mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta noi theo, bởi vì sự công chính chỉ thật sự trở nên hoa trái khi chúng ta không lùi bước trước sự bất công. Một tín hữu thật sự khi họ hết lòng nghe theo những gì mà Chúa mời gọi.

Trả lời