Đức Thánh Cha cử hành Thánh Lễ Ngày Thế Giới Truyền Giáo

 

Đức Thánh Cha cử hành Thánh Lễ Ngày Thế Giới Truyền GiáoLúc 10 giờ rưỡi sáng Chúa nhật, 20/10/2019, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành Thánh Lễ tại Đền Thờ Thánh Phêrô cùng với đông đảo các nghị phụ nhân Ngày Thế Giới Truyền Giáo lần thứ 93.

Ngày này năm nay có cùng chủ đề như Tháng Đặc Biệt về Truyền Giáo đang được Giáo Hội hoàn vũ cử hành, đó là: “Được rửa tội và sai đi: Giáo Hội của Chúa Kitô đang thi hành sứ mạng trên thế giới”.

Nội dung sứ điệp

Trong sứ điệp giúp cử hành hai biến cố trên đây, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở các tín hữu rằng: “Việc cử hành tháng Truyền Giáo trước tiên giúp chúng ta tìm lại ý nghĩa thừa sai của sự gắn bó trong niềm tin của chúng ta với Chúa Giêsu Kitô, niềm tin này chúng ta nhận được như một hồng ân qua bí tích rửa tội. Sự kiện chúng ta thuộc về Thiên Chúa như người con thảo không bao giờ là một hành vi cá nhân, nhưng luôn luôn có tính chất Giáo Hội: từ sự hiệp thông với Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Linh, nảy sinh một đời sống mới cùng với bao nhiêu anh chị em khác… Sự sống thần linh này là một điều phong phú chúng ta cần trao ban, thông truyền và loan báo. Đó chính là ý nghĩa sứ mạng truyền giáo”.

Sự cần thiết của bí tích rửa tội

Từ tiền đề trên đây, Đức Thánh Cha tái khẳng định bí tích rửa tội là điều thực sự cần thiết để được cứu độ vì bí tích này bảo đảm chúng ta là con cái Thiên Chúa ở mọi nơi và không bao giờ chúng ta là người mồ côi, người xa lạ hoặc nô lệ trong nhà Cha… Bí tích rửa tội là lời hứa hồng ân của Chúa được thực hiện, làm cho con người trở nên con cái của Chúa. Chúng ta là con cái của cha mẹ tự nhiên, nhưng trong bí tích rửa tội, chúng ta được hồng ân có Thiên Chúa là Cha và có Giáo Hội là Mẹ (Thánh Cipriano, L’unità della Chiesa, 4).

Nghĩa vụ truyền giáo

Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu về nghĩa vụ truyền giáo. Ngài viết: “Trong tình Cha của Thiên Chúa và tình mẫu tử của Giáo Hội, sứ mạng của chúng ta được ăn rễ sâu, vì trong bí tích Rửa Tội, vốn có lời sai đi rõ ràng của Chúa Giêsu sau Phục Sinh: ‘như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con ra đi’, đầy Thánh Linh, để hòa giải trần thế. Các tín hữu Kitô được sai đi để không một ai bị thiếu lời loan báo về ơn gọi làm nghĩa tử của Thiên Chúa, xác tín chắc chắn về phẩm giá của bản thân và giá trị nội tại của mỗi sự sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên.”

Cần các tín hữu quảng đại truyền giáo

Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu rằng: “Giáo Hội ngày nay càng cần những người nam nữ, do bí tích rửa tội họ đã nhận lãnh, quảng đại đáp lại tiếng gọi hãy ra khỏi nhà, ra khỏi gia đình, quê hương, ngôn ngữ và Giáo Hội địa phương của mình. Họ được sai tới các dân ngoại trên thế giới chưa được biến đổi nhờ các bí tích của Chúa Giêsu Kitô và Hội Thánh của Ngài. Khi loan báo Lời Chúa, làm chứng cho Tin Mừng, cử hành sự sống của Thánh Linh, các tín hữu kêu gọi hoán cải, rửa tội và cống hiến ơn cứu độ Kitô trong niềm tôn trọng tự do của mỗi người, trong sự đối thoại với các nền văn hóa và các tôn giáo nơi họ được sai tới. Sứ mạng truyền giáo cho dân ngoại là điều luôn luôn cần thiết đối với Giáo Hội, và qua đó góp phần cơ bản vào tiến trình trường kỳ hoán cải của tất cả các tín hữu Kitô”. (Sala Stampa Vaticana 9/6/2019)

G. Trần Đức Anh, O.P.

 

Trả lời