Ngày 19.10.2019: Chúa Thánh Thần sẽ dạy chúng ta

 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca: 12,8-12

8 “Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.9 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.10 “Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.11 “Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì,12 vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.”

CHÚA THÁNH THẦN SẼ DẠY CHÚNG TA

Cuộc sống của con người không phải lúc nào cũng êm đẹp. Bất cứ ai trong chúng ta cũng đã từng gặp hoặc đang gặp vấn đề trong cuộc sống của mình. Lời Chúa hôm nay chỉ dạy cho chúng ta biết chúng ta có một Đấng Bào Chữa biện hộ và giúp đỡ chúng ta trong những hoàn cảnh bị người đời vu khống hay kết án cách bất công.

Sự thật thường dễ mất lòng đến người khác. Khi một ai dám lên tiếng nói sự thật thì cũng nhận lấy hậu quả tức thì là sự ganh ghét và chống đối của đối phương. Chính đó là lý do khiến nhiều người e ngại khi lên tiếng nói của mình. Tuy nhiên, bất cứ ai trong hoàn cảnh đó thì họ cũng sẽ nhận được sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Ngài sẽ đến và giúp cho họ có can đảm, sự mạnh mẽ và niềm tin vào sự thật, để cất lên tiếng nói của mình trước mặt người đời, hầu cho họ thấy sự thật luôn là điều có giá trị và chân chính.

Ước gì chúng ta là những Ki-tô hữu, biết cậy trông vào ơn Chúa Thánh Thần để Ngài đến và giúp chống ta biết nói lên sự thật và sống trong sự thật, để không ai có thể bóp méo và làm cho sự thật bị chà đạp, người người bị áp bức bởi sự gian dối.

Trả lời