Ngày 18.10.2019: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít

 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca: 10,1-9

1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2 Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này! “6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công.

LÚA CHÍN ĐẦY ĐỒNG MÀ THỢ GẶT LẠI ÍT

Lúa đã chín đầy đồng mà thợ gặt thì lại ít. Trải qua bao thế hệ lời đó luôn là một lời nhắn nhủ với mỗi người tín hữu chúng ta. Chúng ta đã được các tông đồ đổ máu mình ra để mang Tin Mừng đến cho chúng ta, đó là một ân huệ nhưng không, là công lao của bao người. Hôm nay hẳn chúng ta cũng cần phải có bổn phận loan báo Tin Mừng cho mọi người còn chưa biết Chúa.

Tin Mừng mang lại cho chúng ta không chỉ được làm con cái Chúa mà còn được sự sống mai sau, đó là điều cao đẹp và cũng là cử chỉ của lòng bác ái mà chúng ta cần trao ban cho mọi người. Thế giới hôm nay cũng đang rất cần nhiều người dấn thân trong sứ vụ rao giảng và loan báo Tin Mừng. Bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể rao giảng theo cách thức mà chúng ta có, tùy theo hoàn cảnh mỗi người mà ơn Thánh Linh sẽ soi sáng cho chúng ta.

Trong ngày mừng kính thánh Lu-ca tông đồ, chúng ta nguyện xin người cầu bầu cho chúng ta cũng biết yêu mến sứ vụ rao giảng Lời Chúa như chính người đã từng thực hiện với khả năng mà Chúa ban cho.

Trả lời