Ngày 17.10.2019: Hỡi những nhà thông luật!

 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca: 11,47-54

52 Khi ấy, Đức Giê-su nói với mấy nhà thông luật rằng: “Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.”53 Khi Đức Giê-su ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện,54 gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng.

HỠI NHỮNG NHÀ THÔNG LUẬT!

Ngày hôm qua chúng ta vừa nghe Đức Giê-su khiển trách các người Pha-ri-sêu, nay chúng ta lại nghe tiếp Người khiển trách các nhà thông luật. Hẳn đây là một cuộc đụng dộ lớn giữa Đức Giê-su và các người Pha-ri-sêu và các nhà thông luật, họ được xem là những người có thế giá trong dân khi lên tiếng nói và giảng giải Kinh Thánh và Luật Chúa cho dân hiểu và thi hành. Tuy nhiên, ở đây họ bị Đức Giê-su khiển trách thật nặng nề khi nói thẳng về sự giả hình của họ, chuộng hình thức và vẻ ngoài thay vì điều cần có là một tấm lòng. Người lại còn chỉ ra cho họ biết họ là những người có hiểu biết, như là những chìa khóa để khai mở cho dân chúng hiểu và thi hành ý Chúa, nhưng chính họ lại trở thành vật cản, cất giấu đi sự hiểu biết cho mọi người, họ trở thành người ngăn cản mọi người vào Nước Trời.

Khi nghe những điều đó dĩ nhiên các kinh sư và nhà thông luật sẽ căm giận Người vì Người bóc trần bộ mặt của họ. Đáng lẽ ra họ cần nhận thấy tội lỗi của mình thì họ lại thay vào đó là sự thù ghét và chống đối.

Nếu không tỉnh thức chúng ta cũng dễ rơi vào điều đó. Ai cũng thích lời khen hơn tiếng chê. Chúng ta dễ bị đụng chạm đến cái tôi cá nhân, sự tự ái khi người khác góp ý những sai lầm của mình. Không khiêm nhường đón nhận, chúng ta cũng dễ đi vào sự hờn giận, bất mãn và chống đối lại người khác, mối tương quan sẽ đổ vỡ khi vẫn xem trọng danh tiếng hơn sự thật. Sám hối là điều luôn cần với mọi người, vì con người ai cũng có sự yếu đuối, điều cần thiết là chúng ta nhận ra Chúa luôn rộng mở tình thương xót và sự tha thứ cho chúng ta.

Trả lời