Ngày 15.10.2019: Hãy bố thí những gì ở bên trong

 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca: 11,37-41

37 Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn.38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn.39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: “Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà.40 Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.

HÃY BỐ THÍ NHỮNG GÌ Ở BÊN TRONG

Ngay từ trong cựu ước, Thiên Chúa đã không hài lòng khi con cái It-ra-en luôn phản bội với Người. Người đã nói cho họ biết Thiên Chúa muốn lòng nhân chứ không cần hy lễ, Người ưa thích con cái của Người nhận biết hơn là nhận của lễ toàn thiêu. Thiết nghĩ điều bên trong mới là cái cần thiết để chúng ta bày tỏ với Thiên Chúa, nếu như chúng ta dâng của lễ mà lòng chúng ta không đặt vào đó thì liệu của lễ đó có trở nên xứng đáng, có thực sự là lòng thành của chúng ta dâng lên Người.

Đức Giê-su hôm nay cũng nhắc lại điều đó với dân Ít-ra-en, Người luôn chỉ rõ cho họ thấy cái bên trong mới là điều cần có và chân thành chứ không phải những hình thức bên ngoài. Con người ta dù bên ngoài có bày tỏ mọi điều đẹp đẽ như thế nào đi chăng nữa mà không có tấm lòng bên trong thì cũng chỉ là điều đáng bỏ đi, không xứng đáng. Điều mà Thiên Chúa luôn chờ đợi nơi mỗi người là tấm lòng của họ thể hiện như thế nào với Chúa và tha nhân.

Trong xã hội của chúng ta đang sống cũng đầy dãy sự lừa dối và giả trá trong kiểu cách hành xử, trong các mối tương quan. Là một người tín hữu hẳn chúng ta cũng không dễ dàng gì lựa chọn giữa những hình thức sống như vậy, bởi hoàn cảnh ép buộc hay những cái lợi trước mắt khiến chúng ta không thể nói lên sự thật, hoặc ngoảnh mặt làm ngơ đi. Xin Chúa là sức mạnh giúp sức cho chúng ta thêm can đảm để dám sống thật với chính mình trong mọi hoàn cảnh cuộc sống.

Trả lời