Ngày 14.10.2019: Đức Giê-su là dấu lạ cho mọi người

 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca: 11,29-32

29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.

ĐỨC GIÊ-SU LÀ DẤU LẠ CHO MỌI NGƯỜI

Phép lạ hay dấu lạ thì hầu như bất cứ ai cũng muốn chứng kiến, muốn nhìn thấy tận mắt trong cuộc sống của họ. Thời Đức Giê-su, các dân chúng cũng muốn Người làm một dấu lạ vĩ đại cho họ xem. Khi mọi người đều chú trọng vào điều đó thì họ không hiểu được điều mà Đức Giê-su muốn mang đến cho họ là ơn sám hối, lắng nghe Lời Chúa và tin vào Người để được ơn cứu độ. Không có dấu lạ nào cao cả cho bằng tình yêu mà Chúa đã dành cho nhân loại qua cái chết của Người, chính vì yêu nên Người đã hy sinh mạng sống của mình hầu đền tội cho nhân loại. Nếu tâm hồn chúng ta biết mở rộng thì chúng ta đã hiểu được dấu lạ vĩ đại nhất là cuộc vượt qua của Đức Giê-su. Người đã Phục Sinh sau ba ngày chịu chết và mai táng trong mồ.

Hôm nay biết đâu mỗi một người trong chúng ta cũng muốn tìm một dấu lạ từ Chúa để tin, muốn Chúa làm một phép lạ nhãn tiền thì mới tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa. Thật đáng buồn cho chúng ta nếu chúng ta vẫn không nhận ra được Tin Mừng mà Đức Giê-su mang đến cho chúng ta để được sống lại với Người. Ước gì Đức Giê-su là dấu lạ bất biến trong lòng chúng ta, và ước mong Người ban ơn cho chúng ta để chúng ta biết nhận ra sự tội lỗi của chính mình mà buồn sầu, sám hối, ăn năn trở về trong tình thương của Chúa.

 

Trả lời