Ngày 13.10.2019: Lòng tin của anh đã cứu chữa anh

 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca: 17,11-19

11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi! “14 Đức Giê-su bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch.15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và tôn vinh Thiên Chúa.16 Anh ta lại là người Sa-ma-ri.17 Đức Giê-su mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? “.19 Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”

LÒNG TIN CỦA ANH ĐÃ CỨU CHỮA ANH

Lòng tin là điều đã làm nên phép lạ qua câu chuyện này. Chúa bảo chính lòng tin đã mang lại cho anh chàng bị phong hủi được chữa lành. Thiên Chúa luôn tôn trọng sự tự do của chúng ta, Người không bao giờ lấy quyền năng của Người để áp đặt bất cứ điều gì trên chúng ta. Câu chuyện hôm nay cũng thế, chính lòng tin tưởng vào quyền năng của những người bị phong hủi đã làm cho phép lạ của Chúa tuôn đổ xuống trên họ.

Câu chuyện thật đặc biệt khi nhắc đến một người Sa-ma-ri, là dân ngoại quay trở lại để tôn vinh Chúa và cảm tạ Người. Quả thật anh là người rất đặc biệt khi bày tỏ niềm tin mãnh liệt của anh, anh quay lại và tôn vinh Thiên Chúa, dù anh chỉ là một người dân ngoại. Anh đã cho Chúa Giê-su thấy được niềm xác tín sâu xa của anh vào Người. Chọn lựa quay lại chính là sự thể hiện và bày tỏ hơn nữa lòng tin của anh vào quyền năng và danh thế của Chúa Giê-su.

Lòng tin thực sự là điều kiện tiên quyết để chúng ta đón nhận ân sủng. Là những người ki-tô hữu, chúng ta đã bao lần chạy đến nương nhờ Chúa với một lòng tin và cảm mến sâu xa. Nếu chúng ta cũng có một lòng tin như những người phong hủi năm xưa, ắt hẳn chúng ta cũng được Chúa ban phúc lành cho niềm tin của chúng ta vào Chúa. Điều không kém phần quan trọng là liệu chúng ta có được tâm tình như người Sa-ma-ri, biết cảm tạ và tri ân tình Chúa khi Người luôn chở che chúng ta như một người cha nhân lành, luôn rộng mở ân ban khi chúng ta kêu cầu.

Trả lời