Ngày 11.10.2019: Ai không đi với tôi là chống lại tôi

 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca: 11,15-26

Khi ấy, (lúc Chúa Giêsu trừ quỷ), thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ”. Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống.

Nhưng Người biết ý của họ, liền phán: “Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.

AI KHÔNG ĐI VỚI TÔI LÀ CHỐNG LẠI TÔI

Chúa Giê-su thường hay bị các Pha-ri-siêu chống đối, ganh ghét và muốn tìm cách hãm hại Người. Vì vậy sau khi trừ một tên quỷ, Người đã bị họ gán ghép cho Người là dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. Khi biết như vậy, Người đã nói cho họ biết nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ thì nước nó tồn tại sao được.

Trong hoàn cảnh đó Chúa biết rõ lòng dạ của họ muốn chống đối lại sự tốt lành và quyền năng của Người. Chúa chỉ cho họ thấy rằng nếu không đi trên cùng một con đường với Người thì là chống lại Người, bởi vì con đường của Người là con đường của sự thật, đường chân lý và cũng là đường sự sống. Nếu Người là sự thật mà họ không đón nhận thì rõ ràng họ muốn chối bỏ sự thật, chọn lấy sự gian dối và giả trá.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một cái nhìn thật rõ ràng về cách chọn lựa của chúng ta. Liệu chúng ta có thuộc về Chúa? Có đi cùng một con đường chân lý với Người hay không đó là sự chất vấn của mỗi một người trong chúng ta. Chúng ta thấy rằng sự chọn lựa là điều mà bất cứ ai cũng phải thực hiện mỗi phút giây trong cuộc sống. Có thể chúng ta chọn sai nhưng nếu chúng ta biết ăn năn với lỗi lầm của mình thì Chúa vẫn luôn đón nhận chúng ta bước tiếp trên con đường với Người. Sự tha thứ và niềm hy vọng là điều mà Thiên Chúa luôn ban tặng cho chúng ta, điều quan trọng là chúng ta có biết trở về trong chân lý của Người hay không.

Trả lời