Ngày 07.10.2019: Lòng thương xót

 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca: 10,25-37

29 Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: “Nhưng ai là người thân cận của tôi? “30 Đức Giê-su đáp: “Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, để mặc người ấy nửa sống nửa chết.31 Có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi.32 Một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi.33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, cũng thấy, và chạnh lòng thương.34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, đưa về quán trọ mà săn sóc. 36 Vậy ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? “37 Người thông luật trả lời: “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.”

LÒNG THƯƠNG XÓT

Chúng ta thường có lối nghĩ người thân cận là những người thân, cha mẹ, anh chị em, hay họ hàng thân bằng quyến thuộc. Những người đó là những người sẽ đồng hành hay giúp đỡ ta trong hoàn cảnh khó khăn hoặc chung vui với ta khi niềm vui đến. Tuy nhiên quan điểm đó được làm mới lại khi Đức Giê-su chia sẻ cho nhà thông luật câu chuyện người đi đường gặp nạn, và chuẩn mực để đánh giá xem ai là người thân cận của người bị nạn chính là họ đã quan tâm, tỏ ra thương xót anh ta bao nhiêu.

Như thế khi bàn đến mức độ thân thiết và người thân cận hẳn chúng ta chỉ cần xét đến tấm lòng mà họ chia sẻ cho chúng ta. Các mối tương quan giờ đây được đo đếm và nhìn ở khía cạnh sự chân thành và lòng thương mến mà mỗi người dành cho nhau. Dĩ nhiên chúng ta thấy cha mẹ hay người thân bên cạnh ta thường là những người yêu quý chúng ta nhất, và điều này cũng mở ra với mọi người nếu họ có một tấm lòng muốn chia sẻ với chúng ta. Vậy ở đây sự thân cận được mở ra với tất cả mọi người, ai cũng là người thân cận nếu mọi người đều chia sẻ tình thương mến với nhau. Hẳn Nước Trời cũng là nơi mà tất cả mọi người đều có chung một cha trên trời và đều sống trong tình huynh đệ của Chúa Ki-tô. Xin Chúa là tình yêu chúc lành cho tấm lòng chúng con được mở rộng ra với tất cả mọi người, để bất cứ ai chúng con cũng gọi là anh chị em trong Chúa.

Trả lời