Ngày 05.10.2019: Mặc khải cho những người bé mọn

 

Tin mừng theo thánh Lu-ca: 10,17-24

21 Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”

MẶC KHẢI CHO NHỮNG NGƯỜI BÉ MỌN

Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người hầu mặc khải cho nhân loại biết Thiên Chúa và mầu nhiệm về Nước Trời. Người chính là Đấng trung gian nối kết trời và đất. Tuy nhiên, những bậc khôn ngoan và thông thái lại không biết đến những mặc khải của Người, còn những người bé mọn lại nhận biết được Thiên Chúa.

Chính đức Ma-ri-a khi cất lên bài ca ngợi khen, mẹ cũng đã nhìn nhận bản thân mình là phận nữ tỳ hèn mọn, được Chúa đoái thương nhìn tới, điều đó cho chúng ta thấy bất cứ thân phận hèn mọn nào cũng đều được Thiên Chúa đoái nhìn và yêu thương. Để được như thế hẳn trước hết chúng ta cần có thái độ nhìn ra thân phận hèn mọn của chúng ta để biết cậy trông và đón nhận ơn sủng của Chúa. Một tâm hồn hèn mọn là một tâm hồn để Chúa đi vào cuộc đời của họ và làm cho họ lớn lên trong tình yêu của Người. Hay có thể nói người hèn mọn là người biết mở lòng ra đón nhận và vâng nghe Lời của Chúa, để Lời trở nên Lời sống động dẫn dắt tâm trí họ đi về với Thiên Chúa.

Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta bằng tình yêu nhưng không của Người. Là phận người chúng ta cần biết tự hạ và khiêm tốn để mở lòng đón nhận Lời Chúa dạy bảo chúng ta. Nếu Chúa muốn chúng ta được ơn cứu độ, nhưng lòng người lại kiêu ngạo không để Chúa đi vào thì cũng như không. Nguyện xin Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, giữ gìn chúng ta khỏi sự kiêu ngạo của chính mình, để lòng chúng ta luôn biết cậy trông vào Chúa. Xin Chúa cũng xót thương những ai còn chưa nhận biết Chúa trong cuộc đời của họ.

Trả lời