Ngày 04.10.2019: Đón nhận anh em như chính Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca: 10,13-16

Khi ấy, Đức Giê-su nói:13 “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.14 Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi.15 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!16″Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.”

ĐÓN NHẬN ANH EM NHƯ CHÍNH CHÚA

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một mối dây liên kết thật đặc biệt giữa Chúa Giê-su với các môn đệ, cũng như giữa Người với Thiên Chúa Cha. Người xem các môn đệ thật sự là những gương mặt đại diện cho Người khi loan báo hay thực thi sứ vụ mà Người đã giao phó cho họ. vì vậy, bất cứ một lời thi hành nào của họ bị người khác khước từ thì họ thực sự đang khước từ chính Người.

Như thế chúng ta mới thấy lời của thánh Phao-lô nói cho chúng ta mới xác thực biết bao về lời của Chúa Giê-su khi nói: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi.” (Gl2,20) chính khi chúng ta thi hành thánh ý Chúa và vâng nghe Lời của Người là chúng ta đang sống trong chính Người và Người thực sự ở trong chúng ta. Đó là một mối liên kết đặc biệt mà chúng ta thấy Đức Giê-su hay nói lại cho các môn đệ, Người luôn thi hành và vâng nghe Lời của Chúa Cha, Người ở trong Chúa Cha. Chính tình yêu của Thiên Chúa đã làm cho tất cả chúng ta nên một trong Người bằng cách sống và thi hành ý Người. Chính vì vậy Đức Giê-su đã nói rất rõ rằng ai nghe anh em là nghe Thầy.

Cuộc sống của chúng ta liệu có trở nên một trong Chúa hay không là còn tùy vào việc chúng ta lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Bởi chính khi ta nghe và thi hành ý Chúa thì chúng ta mới thực sự có Chúa ở với chúng ta, và củng nhờ đó mà chúng ta mới mang Chúa đến cho anh chị em của mình. Nguyện xin Chúa giúp sức và giữ gìn cho chúng ta để chúng ta mãi ở trong Chúa và nên một trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Trả lời