Ngày 03.10.2019: Sứ giả Bình An

 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca: 10,1-12

1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2Người bảo các ông: 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này! “6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.

Đấng Mê-si-a được các ngôn sứ loan báo như là vị thủ lãnh hòa bình, là sứ giả công bố bình an. Hôm nay chính Đức Giê-su, là Đấng Mê-si-a đã đến với nhân loại, Người cũng sai các môn đệ ra đi loan báo Tin Mừng bình an cho mọi người.

SỨ GIẢ BÌNH AN

Bình an là chính sự hiện diện của Thiên Chúa giữa nhân loại này. Chính Người đến để cứu vớt những gì đã hư hoại, tội lỗi để nhân loại không còn sống trong sự chết chóc và hư mất đi, để niềm hy vọng và sự sống được ban tặng hầu giúp con người không còn sự sợ hãi phải đi vào sự chết đời đời.

Bình an cũng là Tin Mừng cứu độ của Đức Giê-su Ki-tô. Ngài đến để loan báo tin vui cho mọi người biết đến lòng thương xót của Thiên Chúa, Ngài như Người cha nhân hậu luôn ngóng chờ con cái của mình trở về nhà là quê hương Nước Trời. Bình an còn là tình yêu hiến tế của Đức Giê-su. Ngài đã hy sinh hiến mạng sống cho chúng ta để chúng ta nhờ Ngài mà đón nhận ơn tha tội, cũng nhờ Ngài mà chúng ta sẽ được Phục Sinh với Ngài trong vinh quang.

Ngày hôn nay, mỗi một người trong chúng ta cũng là một môn đệ của Chúa Giê-su, chúng ta đã đón nhận bình an nhưng không của Chúa ban tặng, như thế chúng ta cũng có trách nhiệm làm sứ giả hòa bình mang bình an đến với anh chị em mình. Mỗi người một cách, ai cũng là một sứ giả trong hoàn cảnh của mình, nghề nghiệp mình đang sống mà dấn thân cho bình an.

Trả lời