Ngày 21.9.2019: Gặp gỡ Đức Kitô, biến đổi cuộc đời mình

 

Tin mừng theo Thánh Mát-thêu: Mt 9, 9-13

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?” Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: “Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải hy lễ. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”.

“GẶP GỠ ĐỨC KI TÔ, BIẾN ĐỔI CUỘC ĐỜI MÌNH”

Ông Mát-thêu mong muốn được gặp Chúa và ông đã được toại nguyện. Không những thế, ông còn được đón rước Chúa về nhà và cùng ăn uống với Người. Cuộc đời ông Mát-thêu thay đổi từ khi gặp Chúa: ông trở thành môn đệ của Chúa, sau này ông ghi lại cuộc đời Chúa Giêsu trong Tin mừng mang tên ông.

Nếu chúng ta cũng mong ước được gặp Chúa như ông Mát-thêu thì Người sẽ cho chúng ta toại nguyện. Thế nhưng, cuộc đời chúng ta có thay đổi để trở thành môn đệ của Chúa hay không còn tùy thuộc vào sự từ bỏ và lựa chọn của chúng ta.

Trả lời