Ngày 20.9.2019: Tôn trọng phẩm giá mọi người

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 8, 1-3.

Khi ấy, Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật: là bà Maria cũng gọi là Mađalêna, người đã được trừ khỏi bảy quỷ ám, bà Gioanna vợ của Khu-đa, viên quản lý của Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác; những bà này đã lấy của cải mình mà giúp Người.

TÔN TRỌNG PHẨM GIÁ MỌI NGƯỜI

Xã hội Dothái thời Chúa Giêsu rất coi thường phụ nữ. Đặc biệt, những người thầy dạy không thèm nói chuyện với phụ nữ. Không những thế, phụ nữ cũng không được vào bên trong hội đường. Thế nhưng khi Chúa Giêsu đến, Người đã làm một cuộc cách mạng: nói chuyện với phụ nữ, cho phụ nữ nhập đoàn với các môn đệ của Người. Qua đó, chúng ta thấy, Chúa Giêsu  được sinh ra làm người Dothái, nhưng Người đã không tiếp thu truyền thống trọng nam khinh nữ của dân tộc mình.

Xã hội ngày càng văn minh, nhưng không vì thế mà mà người phụ nữ thoát khỏi não trạng bị phân biệt đối xử. Xin Chúa giúp chúng ta sớm loại bỏ não trạng trọng nam khinh nữ, để người phụ nữ được tôn trọng và đối xử bình đẳng.

Trả lời