Tòa thánh quan tâm bảo vệ người dễ bị tổn thương

 

Tòa thánh quan tâm bảo vệ người dễ bị tổn thươngỦy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên bày tỏ đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ trẻ em và những người lớn dễ bị tổn thương, chống lại nạn lạm dụng tính dục.

Đây là vấn đề được bàn tới cùng nhiều đề tài khác trong khóa họp toàn thể lần thứ 11 tại Vatican từ ngày 11 đến 15/09 vừa qua, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng y Chủ tịch Ủy ban Sean O’Malley, cũng là Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ.

Nội dung khóa họp

Thông cáo công bố hôm 16/09/2019 cho biết trong 5 ngày nhóm họp, các thành viên Ủy ban cũng thảo luận về những đường hướng chỉ đạo và qui luật để thăng tiến việc bảo vệ các trẻ vị thành niên, với những sáng kiến khác nhau, trong đó có việc phát triển và liên tục kiện toàn các phương thế để kiểm chứng việc bảo vệ trẻ em.

Đầu khóa họp, giống như hồi tháng 4 năm nay, Ủy ban đã nghe chứng từ của một nạn nhân từ Brazil đã bị giáo sĩ và cả người thân trong gia đình lạm dụng.

Trước khóa họp, đã có những cuộc gặp gỡ quan trọng giữa các thành viên của Ủy ban với nhiều Bộ, và cơ quan của Tòa Thánh, với mục đích tạo điều kiện dễ dàng cho việc bảo vệ các trẻ vị thành niên ở mọi cấp độ trong Giáo Hội.

Cần kiến tạo văn hóa bảo vệ trẻ em

Ủy ban nhận xét rằng luôn luôn cần có một nền văn hóa và sứ mạng bảo vệ trẻ em, và điều này phải được nhất loạt đưa vào đời sống của Giáo Hội trên bình diện thế giới.

Ủy ban tiếp tục làm việc với các nạn nhân và những người sống sót, với một loạt các chiến lược nhắm phát triển những diễn đàn, qua đó Giáo Hội có thể lắng nghe tiếng nói của các nạn nhân và hội nhập họ vào trong cuộc sống và sứ mạng của Giáo Hội. Đã có những chương trình tiên phong trong lãnh vực này tại 3 châu lục.

Tiếp tục công tác huấn luyện

Ngoài ra các thành viên Ủy ban tiếp tục góp phần huấn luyện bằng nhiều cách và nhiều nơi trên thế giới, theo lời thỉnh cầu của các Hội đồng Giám mục, các giáo phận và dòng tu, phong trào và hội đoàn về vấn đề bảo vệ trẻ em và những người lớn dễ bị tổn thương. (ACI 16-9-2019)

G. Trần Đức Anh, O.P.

Trả lời